Повишава ли дефицитът на Vit.D възможността от тежко протичане на COVID-19?

Публикувано в

Автори:

E Kenneth Weir, Университет в Минесота, Минеаполис, САЩ

Тhenappan Thenappan, Университет в Минесота, Минеаполис, САЩ

Maneesh Bhargava, Университет в Минесота, Минеаполис, САЩ

Yingjie Chen, Университет в Мисисипи, САЩ
 
РЕЗЮМЕ
 
Тежестта на инфекцията, причинена от коронавирус (COVID-19) се определя от наличието на: пневмония, остър респираторен дистрес синдром (SARS-CoV-2), миокардит, микросъдова тромбоза и/или цитокинова буря.

Основната защита срещу неконтролираното възпаление и като цяло срещу вирусната инфекция, се осигурява от Т регулаторните лимфоцити (Tрл).

Нивата на Трл са ниски при много пациенти с COVID-19 и могат да бъдат повишени чрез добавяне на Vit.D.

Ниските нива на Vit.D са свързани с повишаване на възпалителните цитокини и значително повишен риск от пневмония, и вирусни инфекции на горните дихателни пътища.

Дефицитът на Vit.D е свързан с увеличаване на тромбозите, които често се наблюдават при COVID-19.

Установено е, че дефицитът на Vit.D се среща по-често при пациенти със затлъстяване и диабет. Tези две състояния носят по-висока смъртност при COVID-19.
 
Въз основа на горните констатации, ние си зададохме 3 въпроса:

  1. Имат ли пациентите, хоспитализирани с тежки форми на COVID-19, по-ниски нива на Vit.D и Tregs, от пациентите положителни за COVID-19, чието заболяване е по-леко и остават за лечение вкъщи?
  2. Увеличават ли добавките с Vit.D Трл при тези пациенти?
  3. Води ли добавянето на Vit.D сред общата популация (особено тези, които имат дефицит на този витамин) до скъсяване на болничния престой, когато се развие COVID-19?

Отговорите на тези 3 въпроса могат да се обобщят в следното:

Vit.D намалява тежкото протичане на COVID-19 , свързано с пневмония, възпаление, възпалителни цитокини и тромбоза!

Нашето мнение е, че добавките с Vit.D предлагат сравнително лесен вариант, за намаляване на въздействието на пандемията.

Повече информация може да прочетете тук!
 
 

Кой продукт с Vit.D да изберем, от наличните на пазара?

Нашето предложение за Vit.D  на капки е този на френската фирма Pediakid

Vit.D в този продукт е извлечен от ланолин и е със 100% природен произход! Това определя по-лесното му приемане от организма и по-дългия му престой.

Подходящ е за деца и възрастни, като в 1 капка има 500 UI Vit.D.

Препоръчителната дневна доза за деца е 1-2 капки, а за възрастни – 2-3 капки!

Повече за Vit.D може да прочетете тук 

Автор: Д-р Светозар Дренски

 

Вижте още:

Полезни връзки:
www.ecomer.bg

www.scalersilver.bg